Program ute på remiss

2 november 1998

KALMAR. Hälso- och sjukvårdens utveckling, den framtida primärvården och forskningskarriärer är några av de frågor som tas upp i det hälso- och sjukvårdsprogram som den lokala avdelningen i Kalmar satt samman och som nu skickats ut på remiss till företrädare och medlemmar. Programmet ska sedan antas på årsmötet i vår.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida