Projekt för bättre rekrytering

8 mars 1999

VÄRMLAND. Landstinget i Värmland ska tillsammans med Värmlands kommunförbund starta ett personalförsörjningsprojekt. Genom att få fram en gemensam strategi för rekrytering och kompetensutveckling hoppas man bland annat kunna öka intresset för ungdomar att söka sig till vård och omsorg. Projektet ska också leda till att deltidsarbetslösa kan få en högre sysselsättningsgrad. Vårdförbundet och Kommunal finns med i projektarbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida