Projekt för kompetensutveckling

9 augusti 1999

ÖSTERGÖTLAND. »Grund, skall, bör och vill« är arbetsnamnet på det befattningsutvecklingsprojekt som utarbetats av Oliviaprojektet, den partsgemensamma arbetsgrupp som tillsattes efter avtalsförhandlingarna 1995–96. Tanken med befattningsutvecklingsprojektet är att få alla arbetsenheter att ta fram tydliga mål för sin verksamhet samt att de anställdas kunskaper ska tas till vara och att de får möjlighet till kompetensutveckling så att målen kan nås. Projektet ska pågå på fem arbetsplatser i länet under ett år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida