Projekt livmoder

Projekt livmoder

Vägen till Vincent Henrietta Westman Mondial bokförlag 2018 www.mondial.se

Vad är en kvinna utan livmoder beredd att göra för att kunna få ett biologiskt barn?

Det här är den sanna berättelsen om Malin, som har Rokitanskys syndrom, vilket innebär att hon är född utan livmoder. Pådriven av sin sambo Claes bestämmer hon sig därför för att delta i ett forskningsprojekt som går ut på att transplantera livmödrar. Boken följer också forskarteamet, som leds av professor Mats Brännström. Han drivs av en vilja att hjälpa livmoderlösa kvinnor samtidigt som han strävar efter att bli först i världen med att transplantera en mänsklig livmoder som resulterar i en fullgången graviditet.

Malin genomgår IVF och livmodertransplantation. Hon utsätter sin kropp för stark medicinering och stora risker, men blir snabbt gravid. Trots havandeskapsförgiftning och andra umbäranden föder hon till slut sonen Vincent. Projektet har lyckats!

Är biologiska barn en rättighet? Är livmodertransplantation mer etiskt försvarbart än surrogatmödraskap? Det är frågor som läsaren ställs inför i boken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida