Projekt med anpassad arbetstid

10 november 1997

KALMAR. Under det närmaste året kommer man att på prov genomföra ett projekt med så kallad verksamhetsanpassad arbetstid på barnkliniken i Kalmar. Tanken är att arbetstiden bättre än i dag ska utformas efter verksamhetens behov, till exempel när det finns toppar. I projektet ingår också en viss arbetstidsförkortning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida