Projekt ska föreslå förbättringar för unga flickor

Vårdförbundet har inlett ett projekt om hur flickor i åldrarna 10 till 14 år ser på sin hälsa. Förbundet kommer under våren också att bjuda in myndigheter och organisationer för att diskutera resultatet av undersökningen.

21 mars 2003

När projektansvariga på Vårdförbundet gjorde en litteratursökning om vad som finns dokumenterat om unga flickors hälsa, hittade man väldigt litet. Det finns material om små barn och om kvinnor i fertil ålder, men kunskap om hur flickor i åldrarna 10 till 14 år ser på sin hälsa och på sin tillvaro finns knappast alls.

– Ändå är det här en känslig ålder som betyder mycket för deras utvecklig till vuxna kvinnor, säger Anette Richardson, ombudsman och en av de ansvariga för projektet.

Vårdförbundet inledde arbetet med att intervjua unga flickor om hur de ser på sin hälsa och sitt välbefinnande. Uppdelade i tre grupper fick 20 flickor frågor om hur de ser på skolan, familjen, sin egen hälsa, vänskap, pubertet och religion.

? Det är intressant eftersom de tänker och reflekterar mycket över sin värld. Vi lyssnar för lite på våra barn, säger Anette Richardson efter att ha hört flickorna berätta.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur unga flickor ser på sin hälsa och vad som kan förbättra den. Under våren kommer Vårdförbundet därför att bjuda in myndigheter och organisationer som Socialstyrelsen, Rädda Barnen, Barnombudsmannen, Folkhälsoinstitutet och Socialdepartementet för att diskutera lämpliga åtgärder.

Projektet är en del av ett internationellt projekt i den Internationella sjuksköterskeorganisationens ICNs regi, Girl Child Project. Det färdiga resultatet ska presenteras vid en stor ICN-konferens i Marrakech i Marocko i slutet av juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida