Projekt ska stärka ryska sjuksköterskor

Med »Friskt vågat« hjälper Vårdförbundets Västerbottenavdelning till med att bygga upp både organisation och yrkesroll i Ryssland.

8 januari 2001

Hör upp, mina damer! Tatjana Kovaleva försöker göra sig hörd (och lyckas också med det). Hon är ordförande i RNA:s regionala organisation för Novgorod. Runt henne sitter ett trettiotal sjuksköterskor. De har samlats i den gamla semesteranläggningen i Valdaj i sydöstra delen av Novgorods län för att lära sig mer om hur man kan arbeta som sjuksköterska – och som medlem i rna, den ryska sjuksköterskeassociationen.

Utbildningen är ett led i det Rysslandsprojekt som Vårdförbundets Västerbottenavdelning driver i samarbete med RNA.

Egentligen är det två projekt: dels stödet till uppbyggnaden av den ryska sjuksköterskeföreningen (rna), dels ett kompetensutvecklingsprojekt mellan sjukhusen i Umeå och S:t Petersburg.

Samarbetet med rna inleddes 1998 men tog ordentlig fart året därpå. Målet är att bygga upp en representativ yrkesorganisation för de omkring 1,3 miljoner sjuksköterskorna i Ryssland och att lägga grunden till en större medvetenhet om den egna professionen hos dem.

Seminarier och kurser
Ansvarig för Rysslandsprojekten är Västerbottenavdelningens vice ordförande Evy Gustafson. Hon har tillsammans med Bengt Sjöberg träffat hundratals ryska sjuksköterskor på seminarier och kurser i olika delar av landet. Där har de använt sig av det arbetssätt som introducerades i studiesatsningen »Friskt vågat«. Materialet finns också på ryska.

S:t Petersburgregionen var först ut. Evy Gustafson och Bengt Sjöberg har sedan besökt regionerna Novgorod, Vologda och Komi i västra och norra Ryssland. I år fortsätter de med Moskva, Stavropol i söder och Omsk i Sibirien.

Nästa år ska en rejäl utvärdering av projektet göras. Den ska ge svar på om målen har nåtts och om man är inne på rätt väg.
Det andra projektet handlar om kompetensutbyte mellan universitetssjukhuset i Umeå och ett sjukhus i S:t Petersburg.

I fjol reste nio sjuksköterskor från S:t Petersburg i fyra omgångar till Umeå för att under tio dagar hospitera på universitetssjukhuset. Sjuksköterskor från Umeå har också varit i S:t Petersburg för att se och lära. Utbytet fortsätter i samma utsträckning också i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida