Projekt vill visa att äldre behövs

Det måste finnas en större insikt i samhället om vad äldre tillför. Det säger Anette Johansson i Vårdförbundets Stockholmsavdelning som leder projektet 55+.

2 september 2004

Anette Johansson tycker att attityden gentemot äldre måste förändras, inte bara inom vården utan i samhället i stort.

– Ofta säger man att unga är bra, men om man säger så kan det tolkas som att det är något dåligt att vara äldre.

Hon kallar det också en könsfråga.

– Det är vanligt att prata om trötta gamla kärringar, men aldrig att vi säger trötta gamla gubbar, utan då är det i stället män med pondus.

En attitydförändring, menar hon, behövs hos alla: arbetsgivare, fack och hos oss själva. Attityder är en viktig ingrediens i projektet 55+. Det startade Stockholmsavdelningen förra året utifrån ett av hela Vårdförbundets prioriterade mål: att det ska finnas förutsättningar för att verka ett helt arbetsliv. Att det är en viktig fråga syns också i Vårdförbundets stadga där man slår fast att: I Vårdförbundet ska vi gemensamt förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet.

Stockholmsavdelningens projekt har fyra delmål:

  • Att få fram en beskrivning av värdet av att ha kvar anställda över 55 år.
  • Att påverka arbetsgivaren att utveckla lokal statistik kring äldre anställda. Syftet är att se om den bild av framtiden som finns nationellt också stämmer för Stockholm.
  • Att förbereda en attityddiskussion om äldre i avdelning Stockholms styrelse. Det innebär att man tar första diskussionen där och sedan för den längre ut i organisationen.
  • Att förmå Stockholms läns landsting att genomföra ett projekt med arbetstidsförkortning för äldre anställda.

– Medelåldern är hög inom Vårdförbundet, och då speciellt i vissa grupper, till exempel bland distriktssköterskor och biomedicinska analytiker. Vi vet att många inte kommer att orka arbeta tills de fyller 65 år och att risken är stor att de måste gå i förtida pension, säger Anette Johansson.

I projekt 55+ ingår att försöka få de personalansvariga i landstinget att starta projekt med arbetstidsförkortning med oförändrad lön, eller att hitta lösningar som innebär ett lugnare arbetstempo till exempel genom ökad bemanning och schemalagd tid för kompetensutveckling.

Anette Johansson anser att de äldre behövs för att klara bemanningen. Dessutom har de en kompetens och en erfarenhet som är ovärderlig.

– De står för kontinuitet, trygghet och säkerhet både för patienter och för personal. Titta till exempel på en distriktssköterska eller en sjuksköterska på en barnavårdscentral. De har kunskaper om både området och familjerna som tar lång tid att få.

Hon tycker också att man många gånger ska sluta tala om ålder.

– Det handlar inte alltid om ålder utan om förändringsbenägenhet och att se möjligheter. En 55-åring kan ha vara bättre på det än en 30-åring. Ett förändringsarbete som drivs av någon som är äldre kan verka gå litet långsammare, men i praktiken kan det vara tvärtom. Medan en yngre går fram snabbt och går på det ena grundet efter den andra, undviker kanske den äldre alla de misstagen tack vare sin erfarenhet, säger Anette Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida