Projektet avslutat

8 december 1997

Det lönepolitiska projekt som startade i hela landet för ett par år sedan är nu formellt avslutat, i och med att en rapport överlämnades till kongressen. Praktiskt sett kommer man dock arbeta vidare med de idéer som kommit fram i de lokala avdelningarna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida