Promenader minskar risk för demens

8 november 2004

Promenader minskar risken för demens hos äldre män, enligt en amerikansk studie med 2 257 män av japanskt ursprung.

Bara män med förmåga att gå normalt och utan käpp eller annat stöd togs med i studien. Män med Parkinsons sjukdom, stroke eller demens uteslöts, liksom rökare.

Männen delades in i tre grupper med hänsyn till hur långt de promenerade varje dag: mindre än 0,8 km, 0,8-3,2 km och mer än 3,2 km.

Uppföljningstiden var i genomsnitt knappt sju år. I den statistiska analysen korrigerade forskarna för männens ålder och konstaterade då att risken för demens var 1,8 gånger större bland män som gick högst 0,8 km jämfört med dem som gick mer än 3,2 km.

Forskarna anser att för män som har fysisk förmåga till en aktiv livsstil kan det vara ett sätt att bevara den kognitiva förmågan vid hög ålder. Med hänvisning till annan forskning misstänker de att samma samband mellan fysisk aktivitet och demens finns hos kvinnor.

Källa: Journal of the American Medical Association 2004; 292:1447-1453.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida