Protein avgör pestsmitta

Pestbakteriens förmåga att överleva i loppor och därigenom spridas vidare till djur och människa möjliggörs av proteinet Ymt. Det visar nya rön gjorda av forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut och institutionen för molekylärbiologi i Umeå i samarbete med amerikanska forskargrupper. De nya kunskaperna kan på sikt leda till utvecklandet av nya behandlingsmetoder mot allvarliga infektionssjukdomar.

Ymt är ett forsforlipas som troligen är inblandat i någon
form av signalmekanism inne i pestbakterien. Signalmekanismen förhindrar autolys (sönderdelning) av bakterien i loppans mag-tarmsystem.

? Det är många bakterier som har den här autolytiska signalmekanismen. Om den finns bevarad i exempelvis tuberkulosbakterien kan vi börja leta efter något protein liknande Ymt som gör det möjligt för tuberkelbakterien att överleva i mag-tarmkanalen hos människa, säger professor Åke Forsberg vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida