Protein ökar risk för återfall i bröstcancer

5 juni 2000

Nybildning av blodkärl är en viktig faktor för tillväxt och spridning av cancer. I en ny doktorsavhandling från Umeå universitet visar forskaren Barbro Linderholm att om det kärlnybildningsstimulerande proteinet VEGF kan påvisas innebär det en ökad risk för återfall i bröstcancer hos kvinnor. Hon anser att det lönar sig att mäta VEGF-halten i bröstcancer för att bättre kunna bedöma vilken behandling som är bäst för olika patienter. En ny typ av medicin har en hämmande effekt på nybildningen av blodkärl.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida