Protest mot att undersköterskor får ta prover

4 oktober 1999

HALLAND. »Som yrkeskår känns det kränkande och som patient är det orättvist att man i primärvården bedriver laboratorieverksamhet utan kompetent personal.« Så står det i en skrivelse från biomedicinska analytiker inom Vårdförbundet i Halland till primärvårdsnämnden. I skrivelsen protesterar de mot att undersköterskor på en del vårdcentraler i länet används som provtagare och pekar på risken för en minskad korrekthet och därmed svåra konsekvenser för patienterna. De biomedicinska analytikerna undrar också hur man kan låta personal utan specialistutbildning ta prover inom primärvården, samtidigt som man satsat på ackreditering på sjukhusen
– vilket innebär att bara biomedicinska analytiker får ta prover och analysera dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida