Protest mot chefstillsättning

7 februari 2000

HALLAND. Tillsättningen följde inte intentionerna i samverkansavtalet, säger facken i Halland om att landstinget tillsatte en ny hälso- och sjukvårdsdirektör på sex år utan att tjänsten annonserats ut. Vårdförbundet och de övriga organisationerna har nu begärt förhandling och ett skadeståndsyrkande kan bli aktuellt. Facken kommer också att sätta sig ner med arbetsgivaren för att diskutera hur samverkansavtalet efterlevs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida