Protest mot nedläggning

7 augusti 2000

STOCKHOLM. Upprörande! I våras blev Huddinge sjukhus universitetssjukhus, och ett av de första besluten blev att lägga ner den kända vårdutvecklingsenheten. Sjukhusledningen vill i stället ha vårdutvecklare på varje klinik och anser att omvårdnaden stärks på det sättet. Vårdförbundet protesterar och säger att en nedläggning innebär att den samlade kompetensen för omvårdnadsutveckling försvinner. »Det är en viktig fråga för alla sjukhus. Omvårdnadsutveckling ger vinster både för ekonomin och patienterna och därför behövs särskilda satsningar inom omvårdnaden«, säger Ingrid Frisk, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida