Protest mot obemannade vårdplatser

I morse uppvaktade representanter för Vårdförbundet i Stockholm landstingsledamöterna när de var på väg in till dagens landstingsmöte. ”Kallt men kul”, betygsätter Anette Johansson, vice ordförande i Stockholmsavdelningen.

30 november 2010

Anette Johansson är nästan lite upprymd när Vårdfokus.se pratar med henne några timmar efter aktionen, som var en del av Fullt ut-kampanjen. Många av landstingsledamöterna tog med intresse emot det material som delades ut.

– Det kom till och med ut en man som inte hade fått det när han gick in och ville ha materialet, berättar hon.

Vårdförbundet i Stockholm protesterar mot den princip som råder på landstingets största sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset med enheter i Huddinge och Solna, och som innebär att varje vårdavdelning måste ta emot en inskriven patient oavsett om det finns bemanning eller inte.

Utsätts för risk

Finns det en säng med larm ska patienten tas emot. Därmed, anser Vårdförbundet, utsätter sjukhusledningen patienterna för en ökad risk för vårdskador.

Redan i dag drabbas var elfte patient av en vårdskada. Vårdförbundet vill inte att det ska bli fler och har punktat upp vad man tycker att varje patient ska ha rätt till.

• En bemannad säng med tillgång till larm och syrgas.

• Tillgång till en specialistutbildad sjuksköterska inom all högspecialiserad vård för att få rätt vård utifrån behoven.

• En vårdmiljö som gör det lätt att göra rätt och svårt att göra fel för personalen.

• Lugn och ro för en läkande vårdmiljö.

”Är inte trovärdiga ”

Vårdförbundet pekar på att Karolinska universitetssjukhuset räknar sig som ett av de främsta sjukhusen i landet och i världen. Men, säger Vårdförbundet i Stockholm, ett sjukhus som fattar beslut som riskerar säkerheten för såväl patienter som personal är inte trovärdigt vare sig nationellt eller internationellt.

Det var många landstingsledamöter som tyckte att det material som delades ut av Vårdförbundet i morse var ”intressant”. Men det gäller också att göra något åt det.

– Vi berättade att landstinget i Stockholm har 429 specialistutbildade sjuksköterskor per 100 000 invånare. Det är lägst i landet – genomsnittet är 529. Så det finns saker att ta itu med, säger Anette Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida