Protester mot chefsutnämning hjälpte inte

14 maj 2001

En arbetsterapeut blir chef för alla sjuksköterskor i Kalmar kommun. Ändå fanns kvalificerade sjuksköterskor bland de sökande.

Vårdförbundet har protesterat mot att kommunen förordade en arbetsterapeut som chef. Frågan gick till central förhandling som slutade i oenighet.

– Vi är förvånade. För att vara chef på den här enheten krävs kunskaper i omvårdnad och medicinsk sjukvård och det har inte arbetsterapeuten, säger Vårdförbundets Kenneth Sjöström.

Arbetsgivaren säger att man gjort sitt val efter att ha intervjuat både arbetsterapeuten och den sjuksköterska som Vårdförbundet hävdar är mest meriterad och att arbetsterapeuten är den mest lämpade.

Sjuksköterskorna i kommunen är besvikna. En av dem har sagt upp sig i protest. Hon säger att hon känner sig kränkt och kvävd genom kommunens agerande när det gäller chefstillsättningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida