Protester mot
fokus på KBT

29 juli 2009

Socialstyrelsens förslag om riktlinjer för vård av ångest- och depressionstillstånd med fokus på kognitiv beteendeterapi har väckt starka protester. 2 636 personer, varav flertalet verksamma psykoterapeuter, psykologer och psykiatriker, har undertecknat en protestlista till Socialstyrelsen och socialminister Göran Hägglund. ?

Undertecknarna anser att det är olyckligt att riktlinjernas fokus har hamnat på KBT och därmed uteslutit andra terapiformer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida