Provar friare arbetstider

8 mars 1999

DALARNA. Kvinnokliniken i Falun ska prova en ny arbetstidsmodell, Frida, som innebär att alla anställda ges möjlighet att till viss del själva välja sina arbetstider. Dessutom kommer alla att erbjudas 100-procentiga tjänster.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida