Prövotid för alkoholmissbruk

När rehabiliteringsinsatserna misslyckades anmälde arbetsgivaren sjuksköterskan till Socialstyrelsen för allvarligt missbruk av bensodiazepiner och alkohol. ?

Den 35-åriga sjuksköterskan blev också uppsagd. Efter utredningen, som innefattade ett sammanträffande med representanter för arbetsgivaren och en träff med sjuksköterskan, anmälde Socialstyrelsen sjuksköterskan till Ansvarsnämnden och yrkade på tre års prövotid. Sjuksköterskan skrev till nämnden att han hellre ville ha en varning, men nämnden konstaterar i sitt beslut att han inte är behörig att anmäla sig själv.?

Sjuksköterskan hade druckit alkohol i mindre kvantiteter på kvällstid sedan 2000. Våren 2008 accelererade alkoholmissbruket kraftigt av flera skäl och i juni hade han mycket förhöjda levervärden, skriver nämnden. Han uppvisade dock normala levervärden vid prov i november. ?

Ingenting har framkommit som tyder på att sjuksköterskan har varit berusad på arbetet, däremot har han varit abstinent med kramper. ??

I mars i år uppgav sjuksköterskan att han var helnykterist och mådde bra. Ansvarsnämnden konstaterar att det har gått en kort tid utan missbruk och ger honom tre års prövotid (hsan 2009/0642:a6).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida