Provtagning testas på äldre

På Vikbolandets vårdcentral utanför Norrköping pågår också ett projekt där kapillär provtagning med direktanalys testas på 50 warfarinpatienter över 70 år som får kommunal vård i hemmet. En sjuksköterska åker hem till patienterna och tar provet.

Tidigare togs alla prover venöst och svaret kom först nästa dag. Om dosen behövde ändras fick sjuksköterskan åka på ett nytt hembesök för att ändra i dosetten.

– Med det nya sättet att ta prover kan vi få ordinationen via telefon och dela dosetten på plats, säger Ann Åhlén Lindelöf, distriktssköterska på Vikbolandets vårdcentral och en av dem som leder studien.

Syftet med studien är att se om tid kan sparas.

– Vi har inga resultat klara ännu men vår känsla hittills är att vi sparar tid.

De första reaktionerna från patienterna har också varit positiva.

– Patienterna tycker att det är smidigt att de kan få sin ordination direkt och inte behöver sitta och vänta en hel dag, säger Ann Åhlén Lindelöf.

Totalt deltar 100 patienter i Östergötland och Småland i studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida