Psykiatri

Den rättspsykiatriska vården?Susanne Strand, Gunnar Holmberg och Erik Söderberg?Studentlitteratur 2009?www.studentlitteratur.se?isbn 978-91-44-04855-0??

2 oktober 2009

Den rättspsykiatriska vården har på senare år hamnat under luppen på grund av flera uppmärksammade våldsdåd. Varför en del av förövarna har dömts till rättspsykiatrisk vård, och andra inte, förbryllar ibland. För även om det aldrig går att dra en knivskarp gräns mellan vad som ska ge fängelsestraff och när den dömde behöver rättspsykiatrisk vård, är det bra att lagstiftningen, regelverket och vården blir belyst. ?

Men att vårda människor som har begått vidriga brott ställer stora krav. Därför kunde avsnittet om vård, omvårdnad och behandling ha fördjupats ytterligare. AJ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida