Psykiatri

Psykiatri

Att insjukna i psykos. Förlopp, behandling, återhämtning Johan Cullberg, Maria Skott & Pontus Strålin Natur & Kultur 2020 www.nok.se

Mycket har hänt vad gäller synen på psykossjukdomar. Äldre tiders desperata behandlingar med åratals isolering och inlåsning var samtidigt ett försök att gömma undan de människor som insjuknade i psykos. Men trots dagens mer effektiva läkemedel och psykosociala behandlingsmetoder finns fördomar och rädsla kvar.

Författarna, en av dem psykiatriprofessorn Johan Cullberg med erfarenhet ända sedan 1950-talets psykosvård, vill ge ökad kunskap om insjuknande och behandling. I dag finns mycket att göra och återhämtning från sjukdomen är möjlig för de flesta.

Boken vänder sig bland annat till personer som insjuknat i psykos, deras närstående, till vårdpersonal och beslutsfattare. Den innehåller kapitel som Vad beror en psykos på, Mottagandet av förstagångsinsjuknade patienter och Att styra vård- och stödinsatser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida