Psykiatri

6 oktober 1997

Författare Lennart Wetterberg
Titel Psykiatri i fickformat
208 sidor
Förlag WHB förlag 1997.
Cirkapris 100 kronor + porto
ISBN 91-971272-56

Psykiatri i fickformat vänder sig både till den breda allmänheten och till personer i olika vårdutbildningar. Den ger kortfattade fakta om olika psykiatriska tillstånd. Lagar och etiska riktlinjer för psykiatrisk verksamhet presenteras, bland annat Madriddeklarationen från 1996. Innehållet i boken bygger på WHOs nya diagnostiska system ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) som har en helhetssyn på den enskilde patientens förhållanden. Detta diagnossystem används allmänt i Sverige sedan 1997. Psykiatrisk intervju, psykiskt status, undersökningsmetoder och viktiga drag i de psykiatriska sjukdomarna beskrivs. En ordlista för psykiatritermer avslutar boken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida