Psykiatri

6 december 1999

Författare Johan Cullberg
Titel Dynamisk psykiatri
511 sidor. Femte upplagan
Förlag Natur och Kultur 1999
Cirkapris 615 kronor
ISBN 91-27-07611-3

Boken Dynamisk psykiatri kommer nu i en femte, reviderad utgåva. Boken förmedlar en psykodynamisk syn på psykiatrisk vård. Behovet av att förnya upplagan kommer sig av de senaste årens snabba utveckling inom psykiatrin. Nya läkemedel har kommit till, bland annat de så kallade SSRI-medlen mot depression, som påverkar serotoninomsättningen i hjärnan. Kognitiva och beteendeterapeutiska psykoterapier används allt oftare vid sidan av dynamisk terapi. Dessutom har stora delar av den psykiatriska vården förts över från sluten till öppen vård, sektorspsykiatrin, vilket är ett internationellt fenomen. I boken används ICD-10 som klassifikationssystem för de psykiatriska sjukdomarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida