Psykiatri

11 januari 1999

Författare Lars-Erik Jönsson
Titel Det terapeutiska rummet
299 sidor
Förlag Carlsson 1998.
Cirkapris 292 kronor
ISBN 91-7203-810-1

Sinnessjukhuset kan, förenklat, ses som ett koncentrat av det moderna samhällets normer och synsätt.

Här samlas och gestaltas flera samhälleliga normer kring ordning, normalitet och hälsa just genom den korrigerande, behandlande funktionen, genom ambitionen att skapa ordning och vidmakthålla och reproducera normer – tydligare på sjukhuset än i samhället utanför, eftersom det är avvikande människor som behandlas med målet att de ska anpassa sig till denna ordning och dessa normer.

Det är en av de slutsatser somförfattaren/etnologen drar av sina studier om svensk mentalsjukvård 1850–1970 och som han gjort denna doktorsavhandling om.
 


Författare
Stefan Sjöström
Titel Nya kulturer i psykiatrin
227 sidor.
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 319 kronor
ISBN 91-4400-231-9

Boken handlar om den omstöpning som skett inom psykiatrin sedan de stora mentalsjukhusen lagts ner. Ett genomgående tema är den dragkamp som utspelas mellan olika professionella grupper. Vad händer när nya yrkesgrupper, som hemtjänstpersonal, jurister, lärare och socialarbetare vill påverka den psykiatriska vården, och vad sker i den kulturkrock de råkar ut för i samarbetet med psykvårdens traditionella personal, läkare, sjuksköterskor och vårdare? Och hur påverkar det patienternas liv och välbefinnande?
I några avslutande kapitel tas klientinitiativ i psykvården upp.

Författare Lis Bodil Karlsson (red)
Titel Kvinnor & galenskap
135 sidor
Förlag RSMH 1998.
Cirkapris 50 kronor

Psykiatrins patienter är Vårdsveriges mest åsidosatta. Och bland de psykiskt sjuka står de kvinnliga patienterna längst ner på skalan. I slutorden till den här antologin undrar redaktören upprört hur det kan komma sig att man gjort en psykiatriutredning utan att tänka på de skilda villkor som män och kvinnor i psykvården lever under.

I antologin, utgiven av RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, kommer i alla fall föreningens kvinnliga medlemmar till tals.

 

Telefonnummer till förlagen
Boréa 090-12 74 70
Carlsson 08-411 23 49
Cordia 08-702 79 90
RSMH 08-772 33 60
Studentlitteratur 046-31 20 00

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida