Psykiatri

9 augusti 1999

Författare Anders Olsson
Titel Vägen till ett värdigt boende – om särskilt boende för psykiskt funktionshindrade
59 sidor
Förlag Svenska Kommunförbundet,Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) och Riks-IFS (Intresseförbundet för schizofreni). Kommentusförlag 1999
Cirkapris 94 kronor+porto
ISBN 91-7099-823-X

Att få stöd i boendet är kanske det allra mest centrala för den som är psykiskt funktionshindrad och samtidigt har svårt att ta vara på sig själv. I och med psykiatrireformen 1995 skrevs många människor ut från den slutna psykiatriska vården. Många hade levt på institution i årtionden. Plötsligt skulle de klara att leva sitt liv som de flesta andra, i en egen bostad.Kommunerna, som nu har ansvaret för att dessa personer har bostad med särskild service för den som behöver det, har lyckats olika bra med sin nya uppgift. Många psykiskt funktionshindrade har svårt att få kontrakt på en lägenhet för att de inte klarar att betala hyran eller för att de betraktas som störande av grannarna. I flera fall har då socialtjänsten skaffat förstahandskontrakt på bostäder som de sedan hyr ut i andra hand till de psykiskt funktionshindrade. Bristen på sociala nätverk och träning i att klara sig själva har gjort att många mår ännu sämre psykiskt än tidigare. Olika former för grupp- eller kollektivboende, med personal som finns tillgänglig viss tid eller kontinuerligt, fungerar bra på många orter. Flera exempel presenteras i rapporten. Frilansjournalisten Anders Olsson har intervjuat och skrivit rapportens alla texter.

Telefonnummer till förlagen
Kommentus: 08-709 59 90
Natur och Kultur: 08-453 86 00
Studentlitteratur: 046-31 21 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida