Psykiatri

5 mars 2001

Författare Christopher Gillberg och Lars Hellgren (red)
Titel Barn- och ungdomspsykiatri
560 sidor
Bokförlaget Natur och kultur
Cirkapris 950 kronor
ISBN 91-27-04395-9

Totalt 26 barn- och ungdomspsykiatriker, kliniker och forskare, med bred yrkesmässig erfarenhet inom sina respektive områden har medverkat i denna omfattande bok om barn- och ungdomspsykiatri som har utkommit i en ny, kraftigt reviderad utgåva. I första hand riktar den sig till läkare, men också till sjuksköterskor och andra grupper i vården. Alla tänkbara psykiska störningar beskrivs och orsaker och behandlingsförslag diskuteras. Även situationer där barn och/eller unga är utsatta för till exempel barnmisshandel och sexuella övergrepp tas upp.
Några olika psykoterapeutiska och farmakologiska behandlingsmetoder presenteras, medan däremot omvårdnad inte nämns, vilket sannolikt beror på att författarna främst vänder sig till läkare. Däremot konstateras i slutet av kapitlet om tonårspsykoser, att det kommer att behövas omfattande och specialiserade vårdresurser eftersom många av de psykotiska
tonåringarna behöver sjukhusvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida