Psykiatri

7 januari 2002

Författare Clarence Crafoord
Titel Införlivanden. Om den utvecklande dialogens betingelser
286 sidor
Förlag Natur och Kultur 2001
Cirkapris 330 kronor
ISBN 91-27-08528-7

Betydelsen av den utvecklande dialogen, som tar sin början mellan mamman och barnet och sedan äger rum hela livet med andra dialogpartners, beskrivs i denna bok av läkaren och  psykoanalytikern Clarence Crafoord. Den inre dialogens villkor, det inre referenssystemets uppbyggnad och införlivandets process fokuseras i beskrivningen av hur psykoanalys och neurovetenskap förhåller sig till varandra. Författarens eget införlivande av teorier och synsätt står i centrum, men speglar också den närmandeprocess som pågår inom psykiatrin; en »utvecklande dialog« inom dagens psykiatri kan anas, menar författaren.

Boken är mycket personligt skriven med många målande exempel i jagform. Särskilt den avslutande delen, åldrandets dialoger och den »avvecklande dialogen«, som exemplifieras av när författarens far dog med ett nej på läpparna då tid för avveckling inte gavs, präglas av en personlig hållning. Trots författarens berättande och förklarande ton förutsätter boken en del förkunskaper hos läsaren. Den riktar sig således framför allt till den som vill fördjupa sina kunskaper i ämnet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida