Psykiatri i kommunen

Gunnel Saxon En bärande relation. Praktisk psykiatri inom kommunens verksamheter för stöd, service och sysselsättning.168 sidor Natur och kultur 2004, ny utgåva. www.nok.se isbn 91-2707-869-8

5 augusti 2005

Sedan psykiatrireformen 1995 har personal inom kommunala verksamheter som sin uppgift att stödja och hjälpa människor som inte klarar sig själva på grund av psykisk störning. Ett begrepp som ofta används i dessa sammanhang är att »titta till« ? ett, som författaren skriver, oprecist begrepp som bör undvikas. Till hjälp för personal i hemtjänsten har hon skrivit en handfast bok om att arbeta med psykiskt störda i hemmet. Läsaren får en övergripande beskrivning av rådande lagstiftning, etiska regler, olika sjukdomstillstånd och behandlingsmetoder. I stället för diffusa begrepp som »titta till« läggs stor tyngd vid konkreta exempel på situationer som kan uppstå och vad personalen kan göra.
Boken kan med fördel användas i utbildning, handledning och som diskussionsunderlag i personalgrupper i kommunerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida