Psykiatri

Psykiatri

Att leva med psykisk ohälsa— ett närståendeperspektiv. Susanne Syren och Kim Lutzén (red), Studentlitteratur 2012, www.studentlitteratur.se?? 

3 april 2013

När Emil drabbades av en psykossjukdom och ångesten var som värst kunde han ringa till sin mamma tjugo gånger per dygn. Hon är själv psykatrisjuksköterska och hade visserligen en intellektuell förståelse för vad psykossjukdom innebär, men känslomässigt var hon lika utsatt som vem som helst i sin oro för sonen.

Att se en nära anhörig lida innebär att vi själva också lider. När det gäller psykisk ohälsa handlar det dessutom om ett långvarigt förlopp, och svårigheter att förstå sjukdomen. För att de närstående ska orka hålla ut år efter år behöver de stöd från vårdens sida.

Emils mamma hade bland annat önskat sig regelbundna samtal om sitt mående med en egen kontaktperson samt att få medverka i vårdprocess och vårdplanering. SA

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida