”Psykiatrin i Halland är på rätt väg”

I veckan har fem internationella experter granskat psykiatrin i Halland. Betyget blev gott, fast personalen har det på sina håll för tungt och brukarna måste få ett större inflytande.

Experterna bestämde själva vad de ville titta närmare på och gjorde oanmälda besök. Marianne Farkas, professor i psykosrehabilitering i Boston valde att träffa de allra svårast sjuka. Sjuksköterskan och enhetschefen Malin Larsson var med som tolk och chaufför.

? För mig personligen var det väldigt lärorikt att få följa henne de här dagarna. Hon påpekade sedan i redovisningen att patienterna är väldigt bra på att vara patienter och att de inte betraktas som vilka kommuninvånare som helst. Där fick jag en ahaupplevelse. Jag tror att vi förstärker det med allt vårt prat om diagnoser och våra behandlingar utifrån diagnoser, berättar Malin Larsson.

Aha-upplevelser

Malin Larsson är chef på en äldrepsykiatrisk enhet i södra Halland. Experten på det området var professor Knut Engedahl, från Oslo. Han konstaterade att personalen är entusiastisk, kompetent och erfaren. Minnesmottagningarna är bland de bästa i Sverige, och ädelpsykiatrin i Halland har ett bra program för kvalitetsutvärdering.

? Som chef är man ju alltid jävig, men jag tycker inte att han kom med någon direkt kritik. Däremot markerade han tydligt att vi har ansvar för att undervisa dem utanför psykiatrin som möter äldre med psykiska funktionshinder, både i kommunen och i primärvården. Undervisningen i bemötande, omvårdnadskunskap och medicinsk kunskap måste ske på ett mer strukturerat sätt än i dag och den måste ske kontinuerligt,

Flera av experterna ansåg att personalen har en tung arbetsbörda, man rekommenderade mer samarbete mellan psykiatrin i norra och i södra Halland, och fler läkartjänster.

Respekt i patientmötet

Brukarexperten Joe Slack har bland annat arbetat elva år som expert i ledningen för en statlig institution för psykiatrisk vård i Usa. Han betonade i utvärderingen att respekten i mötet med patienten är viktig och ansåg att psykiatrin i Halland måste arbeta mer aktivt med att ge brukarna ett större inflytande.

Psykiatrichef Lars-Olof Ljungberg som engagerade Joe Slack redan under sin tid som chef i Malmö konstaterade att psykiatrin i Halland arbetar mycket med frågan om respekt som också finns inskriven i verksamhetens målsättningen.

Saknade omvårdnadsexpert

Beslutet om den nu genomförda granskningen togs då länsvården organiserades om och en psykiatrinämnd bildades för drygt ett år sedan. Om två år kommer expertgruppen tillbaka för att se hur deras rekommendationer har förvaltats.

? Det är bra att som avstamp för förbättringar få feed back på vad som fungerar bra och det har vi fått. I vår ledningsgrupp konstaterade vi att det inte fanns någon specialist på omvårdnad bland de inbjudna internationella experterna. Jag tror att ledningen såg mer på områden inom psykiatrin än på yrkesgrupper, men omvårdnad är ju den största biten i vården så nästa gång får vi nog hit en sådan expert också, hoppas Malin Larsson

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida