Psykiatrin i praktiken

7 oktober 2005

Hur kommer forskningen till användning i praktiken? Vad vet vi, vad saknar vi, använder vi den kunskap vi har? Det är frågor som förhoppningsvis får ett svar på Vårdalinstitutets konferens Psykisk sjukdom, vård och omsorg med underrubriken Möte mellan forskning, strategiska beslut och vardaglig tillämpning i Lund 23-24 november. Flera namnkunniga personer medverkar, förutom psykiatrisk expertis också författaren Åsa Moberg. Anmälningstiden går ut den 21 oktober. www.vardalinstitutet.net/psyk05

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida