Psykisk ohälsa ökar i Stockholms län

Stockholmarnas hälsa blir både bättre och sämre på samma gång. Det visar den senaste folkhälsorapporten, som redovisades i dag fredag. Och sannolikt kommer skillnaderna mot övriga landet, som redan är stora, att öka framöver.

14 november 2003

Unga kvinnor i Stockholms län lider i allt större utsträckning av psykisk ohälsa. Den yngsta gruppen, 21-24 år, visar en dramatisk ökning. Tre tidigare mätningar ? 1990, 1994 och 1998 ? visade att andelen med självuppskattad psykisk ohälsa låg på runt 30 procent. 2002 hade den ökat till över 60! De något äldre kvinnorna (25-44 år) har visat en stigande trend under samma period, från lite över 20 procent 1990 till drygt 40 procent 2002. Männens psykiska ohälsa ökar också, men ligger en bra bit under kvinnornas (unga män 21-24 år 30 procent, 25-44 år drygt 30 procent).

Också när det gäller alkoholbruk och droganvändning redovisar rapporten dystra siffror. Stockholmarna konsumerar mer alkohol än landets befolkning i genomsnitt och det gäller både män och kvinnor. Bruket har ökat starkt sedan 1994 ? veckokonsumtionen med 35 procent – för både män och kvinnor i länet. Högkonsumerande män (de som dricker alkohol som motsvarar mer än 3½ flaska vin i veckan) har ökat med 45 procent, de unga kvinnorna (21-30 år) som dricker mycket är 50 procent fler. Allra mest dricker ungdomar i åldern 18-20 år. Deras konsumtion är dubbelt så stor som genomsnittet för hela befolkningen.

På problemsidan finns också ökad övervikt och fetma bland befolkningen, medan utredningen på plussidan redovisar ökad medellivslängd (det gäller särskilt männen), minskad spädbarnsdödlighet och dödlighet i hjärtinfarkt och stroke samt färre rökare.

? Skillnaderna mellan stockholmare och de som bor i andra delar av landet är redan stor, säger Marianne Upmark som lett undersökningen. Och jag tror att utvecklingen går mot ännu större skillnader. I Stockholm finns fler marginaliserade, fler ensamstående mammor, mer droger, större sociala skillnader mellan olika delar av länet. Det bidrar till sämre folkhälsa, och det drabbar tyvärr ungdomarna mest.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida