Psykisk sjukdom vanligare i storstäder

Människor som bor i tättbefolkade områden är mer drabbade av depression och psykos än de som bor i landets glesbygdsområden. Det visar en studie som publicerades i går.

Om resultatet kan förklaras av att människor blir sjukare av att leva i tättbefolkade områden eller om psykiskt sjuka människor i högre grad flyttar till storstäder, är svårt att svara på.

– Vad som är orsak och verkan är den eviga frågan. Men i tidigare studier har vi sett att 75 procent av människorna hade bott på samma adress i minst åtta år, berättar Kristina Sundquist, distriktsläkare och forskare vid Centrum för allmänmedicin vid Karolinska institutet i Stockholm.

Faktorer som enligt forskarna kan ha betydelse för den ökade sjukligheten är ett stressigt liv, sämre sociala nätverk, utsatthet och segregation.

Forskarna har mätt sjukligheten genom att titta på hur stor del av befolkningen mellan 25 och 64 år som har varit inlagda för psykiatrisk vård. Från början uteslöts de som hade varit inlagda inom fem år innan studien startade. Det innebär att de som ingår i studien var friskare än befolkningen som helhet.

Stora skillnader

Vid en mätning efter tre år visade det sig att de som bor i landets mest tättbefolkade områden hade vårdats i sluten vård för psykos 2,5 gånger oftare än de som bor i landets minst befolkade områden. Motsvarande siffror för depression var 1,3 till 1,4 gånger. Skillnaderna var ungefär desamma för kvinnor och män.

Eftersom ålder, civilstånd, utbildningsnivå och invandrarstatus kan skilja mellan storstad och glesbygd, har forskarna justerat resultaten i dessa avseenden. Trots det var risken att läggas in för psykos eller depression betydligt större i storstadsområdena.

Kristina Sundquists slutsats är att oavsett vad den ökade psykiska ohälsan beror på, borde psykiatrin få mer resurser där människor är mest sjuka, det vill säga i storstadsregionerna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida