Psykologi

Marta Cullberg WestonFrån skam till självrespektNatur & Kultur 2008263 sidorwww.nok.seISBN 978-91-27-02694-0

30 maj 2008

Ordet skam är indoeuropeiskt och betyder »att täcka«, vi vill täcka vårt rodnande ansikte. Skammen är en grundläggande känsla som i grunden handlar om överlevnad. Överträder man gruppens normer stöts man ut, vilket i tidiga kulturer innebar döden. Det är alltså inte bara negativt att skämmas, det gör också att vi respekterar våra medmänniskors privata gränser.

Skillnaden mellan skam och skuld är, något förenklat, att skam handlar om den man är medan skuld handlar om något man har gjort.

Psykologen och psykoterapeuten Marta Cullberg Weston beskriver i boken olika sorters skam, allt från den snabbt övergående vi kan känna i en pinsam situation till kronisk skam över att inte vara älskad av sina föräldrar. Att våga berätta om sina skamkänslor är första steget till att driva dem på flykten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida