Psykologi

Psykologi

Psyksnack! Stick hål på självhjälpsmyterna?. Stephen Briers, Natur & Kultur 2014, www.nok.se??

30 april 2014

Finns det någon ”quick fix” när vårt psyke dalar? Räcker det att ha en positiv inställning och försöka läsa sig fram till en lösning, trots att problemen oftast är ganska komplexa??

Den brittiske psykologen Stephen Briars vill att vi ska sätta på oss våra kritiska glasögon, när vi skannar av den mängd självhjälpsböcker som invaderat hyllorna på senare år. De böcker som inte baserar sig på beprövad vetenskap kan göra mer skada än nytta, anser han. De kan resultera i självförakt om vi inte klarar av det som i boken verkar så lätt att åtgärda på egen hand.?

Stephen Briers vill få oss att tänka själva och ge oss självförtroende nog att dra egna slutsatser. Men också mod att ta hjälp av professionella, när så behövs. P S-K

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida