Psykologi

Psykologi

Psykologi för vårdprofessioner?Niclas Kaiser (red) m fl?Natur & Kultur 2018www.nok.se

4 september 2018

Forskarna som skrivit boken ger svar på frågor som: Hur får jag patienten att följa mina råd? Varför samarbetar vi inte bra i arbetsgruppen? Hur kan jag upprätthålla min egen hälsa??

De vill hjälpa vårdpersonal i olika yrken att förstå och hantera patienterna de möter, inte som diagnoser utan som personer. Ambitionen är att fördjupa den psykologiska kunskapen så att den kan omsättas i det praktiska arbetet. Den ska också ge stöd i självkännedom, patientarbete och även i arbetsrelationer.?

Boken innehåller kapitel som samtalsmetodik, gruppsykologi, kbt, psykodynamiskt perspektiv och neuropsykologi.

?Urvalet av ämnen, forskning, teorier och metoder är baserat på att de är tillräckligt vetenskapligt beprövade, väl etablerade och användbara i vården. Kapitlen kan läsas fristående, till exempel det om kris och trauma.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida