Psykologi

Sjuksköterska och patient i samspel

8 december 1997

Författare Neil Niven, Jill Robinson
Titel Omvårdnadspsykologi
348 sidor
Förlag Liber 1997.
Cirkapris 403 kronor
ISBN 91-47-04883-2

Hur beter sig sjuksköterskor när de ger omvårdnad? Spelar det exempelvis roll om sjuksköterskan rör vid patienten när hon informerar inför en operation? Vad blir resultatet om sjuksköterskan vid ankomstsamtalet med patienten lyssnar på respektive talar till henne? Hur hanterar sjuksköterskan starka känslor och aggression hos patienter?

Omvårdnadspsykologi handlar om samspelet mellan sjuksköterska och patient. En av svårigheterna med psykologi och kanske även vård, säger författarna, är att det finns en tendens att koncentrera sig på människor som om de vore isolerade väsen snarare än att se dem i ett vidare socialt sammanhang. För att kunna samverka med andra behöver vi känna till en hel del både om oss själva och om andra – inte bara som individer utan som medlemmar i grupper, familjer och samhällen.
Boken använder sjuksköterskans yrkesroll som bas när psykologiska grundkunskaper presenteras. Fallbeskrivningar förtydligar teoretiska resonemang. Frågor ställs till läsaren efter varje kapitel för att testa de nya kunskaperna. Förslag till praktiska övningar ges också.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida