Psykosomatik

1 oktober 2001

Författare Gerhard Dotevall
Titel Stress och psykosomatisk sjukdom främst magtarmbesvär
213 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001
Cirkapris 331 kronor
ISBN 91-44-01676-X

Att det finns ett samband mellan kropp och själ har varit känt i årtusenden även om uppfattningarna om hur sambandet ser ut har växlat. Gerhard Dotevall, som är docent i medicin, berättar i denna bok om det samspel mellan våra livsvillkor, känslor och hälsa som, åtminstone delvis, kan förklara psykosomatisk sjukdom. Utifrån sin långa kliniska erfarenhet, med medicinsk mag-tarmsjukvård som specialitet, betonar han betydelsen av att etablera en god kontakt med patienten, att som läkare kunna lyssna på patienten och att förstå betydelsen av den psykosociala sjukhistorien. Boken innehåller ingående beskrivningar av hur mag-tarmkanalen fungerar och påverkas av våra känslomässiga reaktioner. Olika behandlingsalternativ diskuteras, ibland exemplifierade med fallbeskrivningar. Genomgående refereras till forskning inom området. Boken vänder sig till olika yrkesgrupper inom social-, hälso- och sjukvård, men för de yrkesgrupper som arbetar med omvårdnad måste den kompletteras med relevant omvårdnadslitteratur.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida