Psykvård ska bli bättre med tydliga krav

- Just nu hävdar många att psykiatrin är ohjälpligt förlorad, men vi måste tro att vi kan göra något, sa Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall då förbundet i dag presenterade sina kvalitetskrav för psykiatrisk vård, stöd och service.

17 november 2003

Skriften ”Kvalitetskrav för vård, stöd och service” till personer med psykisk sjukdom har tagit Vårdförbundet nära två år att ta fram. Den är alltså inte en reaktion på den senaste tidens händelser och debatt. Ingången är vardagsvården och perspektivet i mycket patientens.

I samband med presentationen hade förbundet låtit TEMO fråga 1000 svenskar om deras inställning till den psykiatriska vården. Var tredje tillfrågad visste inte vart hon skulle vända sig om hon blev psykiskt sjuk. Fyra av tio utgick ifrån att de skulle få en dålig vård om de skulle bli sjuka.

? Vi vet att det finns många brister och att en del sker som inte borde ske, men också att det görs mycket bra. Tyvärr har psykiatrins bakgrund i de gamla mentalsjukhusen gett en kultur som kan ligga oss till last. Det har också funnits många konflikter inom psykiatrin ? mellan psykologi och psykiatri och mellan olika personalgrupper, sa Eva Fernvall.

Saknar helhetstänkande

Enligt Eva Fernvall saknar psykiatrin helhetstänkande och gemensamma värderingar, har svårt att hävda sig, och har svårt att leva upp till de krav man har rätt att ställa.

? Jag skulle vilja att man på de olika enheterna skaffade sig en samsyn kring terapier och läkemedel. Vad innebär det här på vår enhet?

Men skriften är absolut inte bara något för psykiatrisjuksköterskor eller för psykiatrin. Förbundet vänder sig till både anställda och beslutsfattare i kommuner och landsting, och till patienter och anhöriga ? representanter för dem har också varit med i arbetet. Bland de områden som tas upp finns rehabilitering, närstående, ledning-organisation, och uppföljning-utvärdering-utveckling.

Ingen tar ansvar

När en patient skrivits ut från psykiatrin finns det i dag ingen som tar något vårdansvar. Kommunen ansvarar för boende och syselsättning, men den utskrivna kanske inte klarar av att ta sin medicin själv utan skulle behöva hjälp med det.

? De medicinsk ansvariga sjuksköterskorna borde vara ansvariga också för kommunens psykiskt sjuka, men kommunerna värjer sig mot det, hävdar Eva Fernvall.

Varken hon eller projektledare Agneta Schröder, psykiatrisjuksköterska och doktorand, vill lyfta fram något område som viktigare än något annat. Men pressade nämner de ändå tillgänglighet och bemötande.

? Om det första bemötandet inte blir rätt så kan hela vården bli fel. Vi ser bristande kunskaper i både primärvård och akutvård. Där kan det  vara svårt för patienten att få rätt diagnos och på så sätt rätt vård. Ofta vet de inte heller hur de ska slussa patienten vidare, förklarar Agneta Schröder.

Lag och föreskrifter används inte

Vårdförbundets kvalitetskrav bygger på den lagstiftning och de kvalitetsföreskrifter som Socialstyrelsen har tagit fram. Men i dem sägs ingenting om innehållet, och enligt Eva Fernvall används de inte i någon större utsträckning. Förbundet har därför i skriften försökt visa på de områden där en bra vård manifesterar sig.

I början av december presenterar Vårdförbundet skriften för Socialstyrelsen ? Lars Engkvist är redan informerad – och senare i december är träffar med Landstingsförbundet och Kommunförbundet inplanerade.

? Vad än psykiatrisamordnare Anders Milton kommer fram till så behövs vårt material för att fylla den psykiatriska vården med ett kvalitativt innehåll, anser Eva Fernvall.

Rapporten finns på: www.vardforbundet.se

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida