Pulsen populärt namn

11 januari 1999

VÄSTMANLAND. Pulsen är tydligen ett populärt namn inom Vårdförbundet. För en tid sedan startade den lokala avdelningen i Uppsala en tidning med det namnet. Nästan samtidigt gav den lokala avdelningen i Västmanland ut det första numret av sin medlemstidning Pulsen. Ingen av avdelningarna visste om den andras planer. Båda tidningarna ska komma ut med fyra nummer per år och gå till alla medlemmar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida