Råd från golvet

Råd från golvet

Sjukhus med arbetsglädje. Så skapas det Charlie Nihlén Samhällsförlaget 2019 www.samhallsforlaget.se

9 april 2019

En läkare med 40 års erfarenhet av svensk sjukvård skriver här om utvecklingen från en vård med patienten i centrum till dagens situation där en alltmer missnöjd personal inte vill eller orkar vara kvar. Hur kan utvecklingen vändas?

Författaren ger tips till både politiker och chefer. Mer pengar till vården är inte lösningen och att utbilda fler kan möjligen hjälpa på lång sikt. För att få läkare och sjuksköterskor att stanna och komma tillbaka gäller det i stället att de får arbeta med det de är utbildade för; möta patienterna. Ökat administrativt stöd är en lösning, fungerande it-stöd och lättillgänglig support en annan. Men författaren anser att det största problemet är bristen på sjuksköterskor och föreslår därför konkurrenskraftiga löner och bättre arbetsvillkor.

Arbetsglädje kräver också närvarande och bekräftande chefer som förstår vikten av att ta med personalen i utvecklingsarbetet. Lyssna på medarbetarna, är ytterligare ett tips.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida