Rädsla efter hot hänger kvar

Rädsla efter hot hänger kvar
Slutar man sent en kväll och har blivit hotad finns obehaget kvar när man går ut i mörkret. Foto: Istockphoto

Den som fått höra ”vi ses utanför”, känner sig rädd även på fritiden.

??Hot och våld mot sjukvårdspersonal ökar och sjuksköterskor är en utsatt yrkesgrupp. En ny studie visar att sjuksköterskor som mött hotfulla patienter och anhöriga bär med sig rädslan även in i privatlivet. Det kan handla om en oro över att bli igenkänd på gatan eller för att tvingas vittna i rättegångar. ?

— Har man blivit rädd på jobbet är det svårt att släppa. I en förhållandevis liten stad är risken stor för att man ska möta personerna även på fritiden, säger Anna Heikki, specialistsjuksköterska i kirurgisk omvårdnad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

??Hon och kollegan Karin Avander har gjort en kvalitativ studie på magisternivå av konsekvenser av hot och våld på jobbet. 14 sjuksköterskor vid en kirurgisk traumaenhet djupintervjuades uppdelade i tre fokusgrupper. Studien är publicerad ?i Journal of Trauma Nursing. 

Studien:

Trauma nurses’ experience of workplace violence and threats: Short- and long-term consequences in a Swedish setting

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida