Rädsla främsta orsaken till kejsarsnitt

Har vi råd att låta kvinnor få en operation utan medicinsk indikation så som det verkar gå till i dag, frågar sig barnmorskan Ingegerd Hildingsson som har undersökt vilka kvinnor det är som kejsarsnittas och varför.

Drygt 3 000 kvinnor tillfrågades i graviditetsvecka 16 om hur de ville ha sin förlossning. Om de fick välja fritt föredrog åtta procent kejsarsnitt. Nu har barnmorskan Ingegerd Hildingsson studerat hur det blev för dem.

– Det är en mediemyt att det främst är högutbildade storstadskvinnor med fullskriven agenda som önskar snitt för att kunna planera in sin förlossning som en i raden av alla andra aktiviteter.

I stället är det de sårbara – ensamstående, allmänt rädda, rökare – och de med tidigare negativa förlossningsupplevelser som vill bli snittade.

Yngre och lågutbildade

Hälften av de kvinnor som i graviditetsvecka 16 önskade bli förlösta med kejsarsnitt blev också det, visar Ingegerd Hildingssons studie. Som främsta orsak till kejsarsnittet angavs förlossningsrädsla hos förstföderskorna och negativa förlossningsupplevelser hos omföderskorna.

– De som har önskat kejsarsnitt men inte fått det är främst yngre kvinnor och lågutbildade ? kanske för att de aldrig vågar tala om att de är rädda.

En tidigare gjord studie visar, enligt Ingegerd Hildingsson, att bara hälften av dem som är rädda inför sin förlossning får hjälp. Och en forskargrupp i Umeå har visat att rädsla för förlossningen kan vara skamfyllt både för kvinnor och män.

Medicinska indikationer

Mellan 1995 och 2001 ökade antalet kejsarsnitt i Sverige från tio till 14 procent om året. Och kvinnans inställning spelar alltså stor roll för om hennes förlossning slutar med ett kejsarsnitt eller inte. Men beslut om kejsarsnitt ska göras av läkare på medicinska grunder.

– Har vi råd att låta kvinnor få en operation utan att den är medicinskt motiverad så som det verkar gå till i dag, frågar Ingegerd Hildingsson.

Hon konstaterar att ett kejsarsnitt inte är någon genväg. Besvären kommer efter förlossningen i stället för under tiden.

Ingen sjukskrivning

– Operationen innebär ökade risker för blödningar, infektioner och stroke, och risken att dö ökar med det dubbla för både mor och barn jämfört med risken vid en vanlig förlossning.

Kvinnor blir inte sjukskrivna efter ett kejsarsnitt utan förväntas kunna ta hand om sina nyfödda barn direkt efter sin operation. Inte ens om kvinnan drabbas av komplikationer till operationen och får stanna längre på sjukhus blir hon sjukskriven.

– Ett kejsarsnitt är en öppen bukoperation. Säg den karl som skulle acceptera att göra en ljumskoperation utan att bli sjukskriven. Men kvinnan får ta av sin föräldrapeng.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida