Ramaskri i Västerbotten

Ilskan är stor bland Vårdförbundets medlemmar i Västerbotten sedan förhandlingarna med landstinget om arbetstider spruckit i dag.

19 mars 2004

Förhandlingarna mellan Vårdförbundet och landstinget avslutades i dag i oenighet. Därmed upphör alla nuvarande arbetstidsmodeller från och med den 1 maj.

I stället kommer alla anställda i länet att tvingas arbeta efter traditionella scheman och efter de ersättningar som finns i det centrala avtalet mellan Vårdförbundet och Landstingsförbundet. För många sjuksköterskor innebär det upp till 7 000 kronor lägre lön i månaden.

Okända konsekvenser

? Vi har förgäves försökt att få arbetsgivaren att redogöra för konsekvenserna av sitt förslag. Det är en av orsakerna till att det inte gick att komma överens, säger Vårdförbundets vice ordörande i länet, Evy Gustafson.

Informationen om att förhandlingarna spruckit kom snabbt ut bland de anställda. Enligt Evy Gustafson är ilskan mycket stor bland förbundets medlermmar. Hon kallar det ett ramaskri.

30 modeller skulle bli tre

Bakgrunden är att landstinget i höstas sa upp alla de cirka 30 olika arbetstidsmodeller som finns i länet, framtagna på och anpassade till verksamheten på respektive arbetsplats; modeller som innebär en ökad flexibilitet för de anställda och att arbetspass som är svåra att rekrytera till ger en högre ersättning.

I stället erbjöds de anställda att välja mellan tre nya modeller som tagits fram centralt av chefer och utan medverkan av de anställda eller Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida