Ransnäs fick ersättning för MedAnalys ? men tvistar om mottagning

Staten och Lennart Ransnäs har förlikats i tvisten om MedAnalys. Men Ransnäs tvist med Västra Götalandsregionen om det uppsagda avtalet för hans privatmottagning i Göteborg pågår fortfarande.

8 september 2006

Sammanlagt har Ransnäs personligen och företagets konkursbo fått över 40 miljoner kronor (omkring 30 miljoner till företaget och 13 miljoner till Ransnäs personligen) av staten sedan man träffat ett avtal om förlikning efter MedAnalysaffären. Men Socialstyrelsen hävdar fortfarande att det var riktigt att ingripa mot Medanalys i mars 1995.

? Vi står kvar vid vår ståndpunkt, men processkostnaderna skenade iväg, säger Nils Blom, chefsjurist på Socialstyrelsen.

Sätta punkt

Han medger dock att detta innbär att sakfrågan aldrig blir prövad och avgjord i domstol.

? Men det är också ett värde i att sätta punkt och lämna detta bakom oss. Det har påverkat arbetet på Socialstyrelsen en hel del, kommenterar han.

Lennart Ransnäs är enligt sitt ombud advokat Per E Samuelsson nöjd med förlikningen, trots att hans ursprungliga krav var omkring 250 miljoner kronor. Han ser ersättningarna från staten som ett erkännande av att han hade rätt.

? Vi hade säkert fått ut mer om vi hade drivit frågan fram till en dom, säger Per E Samuelsson. Men det hade kanske tagit fem år att få en lagakraftvunnen dom ? bara rättegången i tingsrätten var beräknad att ta över ett år.

Sjukskriven

Lennart Ransnäs är nu sjukskriven och kommer enligt Per E Samuelsson aldrig att kunna arbeta mer. Advokaten hävdar att sjukdomen är ett resultat av Socialstyrelsens ingripande mot MedAnalys.

Men Lennart Ransnäs arbetade så sent som 2003 som distriktsläkare i Göteborg. På Backaplans medicinska centrum tog han emot 40 patienter om dagen ? överlägset flest av alla distriktsläkare i staden. Framför allt den stora andelen icke listade patienter (som betalades med ett betydligt större belopp än listade) föranledde regionen att säga upp avtalet.

Också den affären ligger nu i domstol. Men man har inte kommit längre än till procedurfrågor. Regionen hävdar att avtalet gällde företaget (med ytterligare en läkare som delägare), medan Lennart Ransnäs anser att det gällde honom personligen. Procedurfrågan ligger nu hos Högsta domstolen (som ännu inte meddelat om de ger prövningstillstånd eller inte) och först när den är avgjord kan sakfrågan prövas.

Eftersom Per E Samuelsson inte är ombud för Ransnäs i det målet kan han inte uttala sig om detta. Vårdfacket har inte kunnat nå Lennart Ransnäs eller hans ombud för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida