Ratar rock för byxdress

6 april 1998

Om de studerande inte kunde visa upp läkarintyg på att de hade svåra eksem på benen eller lätt att få underlivsbesvär måste de bära rock. Så har det varit på Nykøbing Falster Sygeplejeskole i Storstrøms Amt. Nu har de äntligen fått rätt att bära byxdress
i stället.

– De är genomskinliga – oavsett vilka underkläder man har syns de genom rocken. De är kalla på vintern och opraktiska vid till exempel lyft. Ändå har vi varit tvingade att följa uniformsetiketten och använda rock, säger andraårsstudenten Betina Jacobsen till danska Sygeplejersken.

Men någon revolution är det inte fråga om, snarare evolution. I år får tredjeårsstudenterna välja mellan byxdress och rock, nästa år kommer turen till andraårsstudenterna och först 2000 får nybörjarna välja.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida