Rätt till utbildning

8 december 1997

Utbildningen, inte tjänsten, ska vara avgörande. Det ansåg Haninges BVC-sjuksköterskor och yrkade i en motion att förbundet ska verka för att alla distriktssköterskor ska få rätt att söka 8-poängsutbildningen i farmakologi och sjukdomslära. Förbundsstyrelsen tillstyrkte och kongressen sa ja till motionen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida