Rättelse

5 september 2012

I nummer 8 smög sig ett fel in i notisen om studien på barn med cancer. Studien är gjord i ett samarbete mellan Lunds universitet och Rigshospitalet i Köpenhamn och rätt ska vara att det är i Köpenhamn som det har blivit rutin att vårda cancersjuka barn hemma.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida